Reistadtrippelen

Reistadtrippelen består av Reistadløpet, Reistadrittet og Reistadtråkket.

 

Reistadløpet er et turrenn på ski fra Setermoen til Bardufoss. Løpet gjennomføres hvert år i slutten av mars/begynnelsen av april.

 

Reistadrittet er et sykkelritt som gjennomføres siste halvdel av juni, mens Reistadtråkket er et løp/turmarsj som gjennomføres primo september.

 

De som deltar i alle tre aktivitetene og som vinner sammenlagt får premiepenger. For å være med i trippelen må man delta i alle tre konkuranser uansett klasse. Det kåres Konge og Dronning for beste sammenlagt tid for de lengste konkurranse klassene. Reistadløpet 50 km, Reistadrittet 55,4 km og Reistadtråkket 15 km. Prins og Prinsesse tildeles beste sammenlagt tid ved deltakelse i Reistadløpet 34 km, Reistadrittet 33,6 km og Reistadtråkket 15 km.

 

Premiering for Reistadtrippelen gjøres på Reistadtråkket.

 

I 2019 er datoene for konkurransene som følger;

Reistadløpet – lørdag 28. mars 2020. 

Reistadrittet – lørdag 20. juni 2020.

Reistadtråkket – søndag 06. september 2020. 

Reistadtrippel deltakere 2018