Reistadtråkket

Et terrengløp på 15 km som går fra Rabbåsen i Sørreisa kommune til den gamle Skoelvbrua i Nedre Bardu. Løpet går i flott turterreng på en blanding av skogsbilveg, sti og terreng. Det har tradisjonelt vært avviklet som en turmarsj, første gang gjennomført i 1997 i forbindelse med ferdigstillingen av restaureringen av den gamle Skoelvbrua. 2012 var første gangen med en konkurranseklasse. Løpet arrangeres av IL Kampen. 

 

Løpet er også den siste konkurransen i Reistadtrippelen som består av Reistadløpet, Reistadrittet og Reistadtråkket. 

 

Dølatråkket

Turmarsjen Dølatråkket som har vært arrangert siden 1997 følger samme trase som Reistadtråkket og er en fin turmarsj. Under marsjen er det rasteplass med bål ved gapahuk der det serveres gratis kaffe og sportsdrikke. Turmarsjen arrangeres samme dag som Reistadtråkket med avreise fra målområdet i buss klokken 09.30. Turen tar rundt 3 timer. 

 

Det settes opp buss fra målområdet ved den gamle Skoelvbrua i nedre Bardu til startområdet. 

 

Påmelding gjøres her.

 

Klasser og premiering

Det konkurreres i kjønns- og aldersbestemte klasser i terrengløpet Reistadtråkket i tillegg til felles konkurranse mellom alle klasser og begge kjønn.

Rekrutt 12 - 13 år, Rekrutt 14 - 15 år, 16 - 19 år, 20 - 29 år, 30 -39 år, 40 - 49 år, osv

Det premieres 1 -3 plass i felles konkurranse og  aldersbestemte klasser, untatt rekruttklassene som har 1/3 premiering. 

Turmarsjen dølatråkket premieres med deltakermedalje. 

Trekkepremier

Det trekkes flotte trekkepremier på startnummer. Her er det flotte premier sponset av næringslivet i indre Troms. Hovedpremien er en tøff sykkel sponset av Bardu Sport A/S.

 

Vår hovedsponsor